123013105 INTRODUCCIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN EL SECTOR SANITARI (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

01/01/2023 - 19/01/2024

Matriculació

03/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

La igualtat d'oportunitats entre dones i homes té un llarg recorregut històric a través de la lluita de moltes dones que han format part del moviment feminista l'objectiu del qual va ser i continua sent la conquesta de drets de ciutadania de les dones i equiparar-los als dels homes. Els organismes internacionals (ONU, OIT, Unió Europea) ha contribuït a través de normativa, recomanacions o directives, al fet que els països harmonitzen les seues legislacions per a avançar en la igualtat de drets de les dones en tots els àmbits, social, econòmic, educatiu.

Els plans d'igualtat s'han convertit en una gran eina per a aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral. La CSUSP té el seu pla d'igualtat de les mesures de la qual s'han obtingut millores en les condicions de treball per a les treballadores. De tot això es parlarà en aquest curs que esperem que contribuïsca a elevar el nivell de coneixement sobre l'aplicació de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la nostra Conselleria.

>>> Ajuda en la inscripció

Temari