123026105 VALENCIÀ BÀSIC (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

03/01/2023 - 25/01/2024

Matriculació

03/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

Aquest curs té com a objectiu que el parlant acredite un domini de l'ús de la llengua, tant oral com

escrit, d'usuari independent (B1) que permet dur a terme les tasques i les situacions socials de

comunicació pròpies de la vida quotidiana i especialment sobre temes de l'àmbit administratiu.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic