123028105 LA VIDEOCONFERÈNCIA Al TEU SERVEI (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

03/01/2023 - 25/01/2024

Matriculació

03/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

La realització de reunions virtuals mitjançant videoconferències redueix les despeses de transport, estalvia temps —millorant la productivitat— i disminueix la petjada de carboni. La *DGTIC ofereix el servei de videoconferència, assessorant sobre el seu ús, oferint el suport tècnic necessari i —mitjançant aquest curs autoformatiu— donant a conéixer els avantatges que aporta, les solucions que tenim a la nostra disposició, com usar-les i com es poden sol·licitar.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic