123024105 TRANSPARÈNCIA EN LA GENERALITAT I BON GOVERN (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

03/01/2023 - 25/01/2024

Matriculació

03/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

Amb aquest curs en línia es pretén difondre el contingut de la normativa vigent en matèria de transparència. Així com d'una banda explicar el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública i per una altra les obligacions de publicitat activa en l'Administració de la Generalitat.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic