123025105 PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

03/01/2023 - 01/02/2024

Matriculació

03/01/2023 - 30/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Aquest curs té com a propòsit sensibilitzar al personal al servei de la Generalitat que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes siga una realitat completa i indiscutible.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic