123027105 PROFESSIONALS SANITARIS DAVANT LA DETECCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

03/01/2023 - 09/02/2024

Matriculació

03/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

Com veurem en aquest curs, la formació del personal sanitari imprescindible per a afrontar amb èxit la violència de gènere des de l'àmbit de la salut. La coordinació dels i les professionals és essencial no sols per a atendre les conseqüències físiques i psicològiques en les víctimes de la violència de gènere, sinó també per a l'assessorament dels drets i necessitats una vegada confirmada aquesta situació. 

El personal sanitari de centres de salut i hospitals valencians necessita conéixer la realitat de la violència de gènere per a detectar-la en qualsevol espai al qual puga acudir una dona que puga estar patint violència de gènere. 


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic