123063106 ITINERARI FORMATIU NIVELL BÀSIC PER A INFERMERIA DE CRÍTICS


Accés a l'aula

23/01/2023 - 29/02/2024

Matriculació

23/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

40 Hores

Descripció

La formació continuada dels professionals sanitaris és un valor estratègic, que es converteix en un procés clau i en el qual es basa la millora contínua i la seguretat tant del personal sanitari com del pacient, evitant incertesa al professional i millorant la qualitat assistencial.
El present curs és el nivell bàsic d'un itinerari formatiu més ampli que es completarà amb els nivells mitjà, que inclourà formació pràctica en lloc de treball, i avançat.

Dirigit a:
Professionals sanitaris que hagen finalitzat els estudis d'Infermeria i que tinguen inquietud per adquirir les competències bàsiques necessàries per a incorporar-se a una unitat de cures de malalts en estat crític, per possible nova incorporació temporal, canvi de funcions, desenvolupament personal, o qualsevol altra raó.
En superar el curs s'obtindrà una certificació oficial de la Generalitat Valenciana, a través de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), per 40 hores lectives, acreditades per la Comissió de Formació Continuada.

IMPORTANT: Els qui realitzen aquest curs sense estar en possessió de la titulació requerida (Diplomatura o Grau en infermeria), no tindran dret a rebre la corresponent certificació.