123062106 ITINERARI FORMATIU BÀSIC PER A PERSONAL D'ACOLLIMENT I RECEPCIÓ DE PACIENTS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA


Accés a l'aula

23/01/2023 - 31/01/2024

Matriculació

23/01/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

La protecció de la salut és un dret de totes les persones, per a garantir aquest dret és necessari que tots els professionals que atenen la població posseïsquen una formació d'acord amb l'acompliment de les seues tasques.
Aquest curs de formació en línia dirigit a personal de taulell dels Centres de Salut (Atenció Primària) permetrà adquirir els coneixements bàsics necessaris per a vehiculitzar la demanda de la ciutadania i assegurar una atenció de qualitat.
Dirigit a:
Els empleats que exercisquen les seues funcions en el primer punt de contacte dels ciutadans amb l'Atenció Primària. L'acolliment i recepció té gran importància i repercussió en la qualitat percebuda dels ciutadans. També està dirigit a tots els empleats que estiguen interessats a conéixer les competències bàsiques per a desenvolupar millor el treball en el que col·loquialment es coneix com a “taulell”: estructura del Departament i la Zona bàsica, principis i valors, gestió de la demanda, eines informàtiques utilitzades, etc.