123212105 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

10/05/2023 - 01/02/2024

Matriculació

10/05/2023 - 31/12/2023

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Amb aquest curs coneixeràs els aspectes més importants de la Llei Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LSCP).


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic