124106105 INTRODUCCIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN EL SECTOR SANITARI (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

01/01/2024 - 31/01/2025

Matriculació

01/01/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

La igualtat d'oportunitats entre dones i homes té un llarg recorregut històric a través de la lluita de moltes dones que han format part del moviment feminista l'objectiu del qual va ser i continua sent la conquesta de drets de ciutadania de les dones i equiparar-los als dels homes. Els organismes internacionals (ONU, OIT, Unió Europea) ha contribuït a través de normativa, recomanacions o directives, al fet que els països harmonitzen les seues legislacions per a avançar en la igualtat de drets de les dones en tots els àmbits, social, econòmic, educatiu.

Els plans d'igualtat s'han convertit en una gran eina per a aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral. La CSUSP té el seu pla d'igualtat de les mesures de la qual s'han obtingut millores en les condicions de treball per a les treballadores. De tot això es parlarà en aquest curs que esperem que contribuïsca a elevar el nivell de coneixement sobre l'aplicació de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la nostra Conselleria.

>>> Ajuda en la inscripció

Temari

Introducció

Tema 1. Genealogia del feminisme

Tema 2. Els usos del temps i la conciliació-corresponsabilitat. Rols i estereotips

Tema 3. Aplicació de polítiques d’igualtat. Recorregut Legislatiu

Tema 4. Estructures per a la igualtat d’oportunitats en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP)

Tema 5. Els plans d’igualtat: Metodologia

Tema 6. El pla d’igualtat CSUSP

Tema 7. La bretxa salarial en la Sanitat pública

Tema 8. Salut Laboral amb perspectiva de gènere.

 Tema 9. La violencia de gènere, un tema de salut pública. Indicadors de sospita i protocols sanitaris.

Tema 10. Assetjament sexual i per raó de sexe

Tema 11. Introducció al llenguatge inclusiu i no sexista