124150105 VALENCIÀ BÀSIC (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

02/01/2024 - 25/01/2025

Matriculació

02/01/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

Aquest curs té com a objectiu que el parlant acredite un domini de l'ús de la llengua, tant oral com

escrit, d'usuari independent (B1) que permet dur a terme les tasques i les situacions socials de

comunicació pròpies de la vida quotidiana i especialment sobre temes de l'àmbit administratiu.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic

Temari

Unitat 1. Presentació i avaluació inicial.

Unitat 2. Numerals. Barbarismes, locucions i frases fetes.

Unitat 3. Accentuació i dièresi. Sinònims I antònims.

Unitat 4: Apostrofació i contraccions. Parònims i expressions del llenguatge.

Unitat 5. Els pronoms. Lèxic habitual de l’àmbit administratiu.