124108105 PROFESSIONALS SANITARIS DAVANT LA DETECCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

02/01/2024 - 31/01/2025

Matriculació

01/01/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

Com veurem en aquest curs, la formació del personal sanitari imprescindible per a afrontar amb èxit la violència de gènere des de l'àmbit de la salut. La coordinació dels i les professionals és essencial no sols per a atendre les conseqüències físiques i psicològiques en les víctimes de la violència de gènere, sinó també per a l'assessorament dels drets i necessitats una vegada confirmada aquesta situació. 

El personal sanitari de centres de salut i hospitals valencians necessita conéixer la realitat de la violència de gènere per a detectar-la en qualsevol espai al qual puga acudir una dona que puga estar patint violència de gènere. 


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic

Temari

Tema 1. La desigualtat de gènere en la societat actual.

Tema 2. Definició de violència de gènere i violència domèstica.

Tema 3. Violència de gènere, una qüestió de salut pública.

Tema 4. El cercle de la violència.

Tema 5. Diferents estudis que mostren la realitat de la violència d’Espanya.

Tema 6. Un altre tipus de masculinitat és possible.

Tema 7. Perfil de dona maltractada.

Tema 8. Protocols d'aplicació en la Conselleria Sanitat.

Tema 9. Recursos especialitzats per a dones maltractades.

Tema 10. Drets específics de les dones víctimes del maltractament de gènere.

Tema 11. Mites sobre les denúncies falses.