124117105 L'ATENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DES DELS CENTRES SANITARIS: MANEIG DE L'APLICACIÓ SIVIO (AUTOFORMATIVO)


Accés a l'aula

19/01/2024 - 31/01/2025

Matriculació

18/01/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

Capacitar al personal sanitari d'atenció primària i especialitzada, que presta els seus servicis en el sistema valencià de salut per a realitzar la detecció precoç de la violència de gènere (VG). Conéixer i utilitzar correctament l'aplicació SIVIO per a realitzar el garbellament de VG. Millorar l'ompliment el comunicat de lesions. Facilitar l'actuació coordinada amb altres organismes d'atenció específica després de la detecció d'un cas.

Temari

Tema 1. Detecció universal de la violència de gènere.

Tema 2. Abordatge de la violència de gènere en el sistema sanitari. Ullada assistencial.

Tema 3. Maneig de l'aplicació SIVIO.

Tema 4. Usos de l'aplicació SIVIO en la pràctica assistencial.

Tema 5. Violència de gènere en adolescents.

Tema 6. Informe mèdic i informe de lesions.

Tema 7. Atenció especialitzada en dones víctimes de violència de gènere.

Requisits d'admissió

Dirigit a personal sanitari dels grups A1 i A2.

Observacions

Detecció precoç de violència de gènere