124101105 BÀSIC D'INICIACIÓ A l'ASSEGURAMENT SANITARI I UTILITZACIÓ DEL SIP (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

04/03/2024 - 31/01/2025

Matriculació

13/02/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Temari

Tema 1. El sistema d'informació poblacional: SIP

Tema 2. Pantalles de SIP

Tema 3. Cerques en SIP

Tema 4. Baixes i recuperacions

Tema 5. Alta de curta duració

Tema 6. Alta procediment normal

Tema 7. Localització

Tema 8. Acreditació

Tema 9. Conflicte ucraïna

Tema 10. Alta: mapa sanitari i assignació

Tema 11. Alta. Nounat

Tema 12. Canvi d'identitat de gènere

Tema 13. Avisos i alertes

Tema 14. Infosip

Tema 15. CAA (centre d'acreditació i assegurament)