Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) - Ed 21/02


Accés a l'Aula

07/07/2021 - 12/12/2021

Matriculació

07/07/2021 - 12/12/2021

Modalitat

Online

Hores del curs

10 Hores

Descripció

Curs publicat per CSIRT-CV en el qual es pretén que l'alumne conega els principals preceptes disposats en el Reglament General de Protecció de Dades.

Temari

1. Introducció al RGPD.
2. Definicions.
3. Rols en el Reglament General de Protecció de dades.
4. Autoritat de control.
5. Cas pràctic.
6. Com s'han de recaptar les dades personals?
7. Tractament de les dades personals.
8. Drets dels interessats.
9. Mesures de responsabilitat activa.
10. Establiment de mesures tècniques i organitzatives.
11. Avaluació d'impacte sobre la protecció de dades.
12. Notificació de violacions de les dades.
13. Transferències internacionals de dades.
14. Sancions.
15. Certificació del compliment.

Requisits d'admissió

Per a sol·licitar la matrícula en el curs cal estar registrat en SAPS, la nova plataforma de formació gratuïta online de la Generalitat Valenciana.

Destinataris

Empleats/es de la Generalitat Valenciana i a ciutadans/es de la Comunitat Valenciana.

Entitat impartidora

CSIRT-CV

Professorat

CSIRT-CV

Sistema d'avaluació

Qüestionari final.

Certificat d'aprofitament

S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Coneixements previs

-

Requisits tècnics

-