Accés a l'Aula

07/07/2021 - 12/12/2021

Matriculació

07/07/2021 - 12/12/2021

Modalitat

Online

Hores del curs

5 Hores

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és el de conscienciar als usuaris, d'aquest sistema operatiu, dels riscos derivats similars als perills que poden produir-se en els equips de sobretaula. S'explicaran qüestions relatives a la seguretat d'aquests dispositius, les seues comunicacions i la informació que emmagatzemen.

Temari

- Presentació del curs
- Objectiu del curs
- Unitat 0
1. Protecció de la informació
2. Permisos d'aplicacions
3. Configuració segura
4. Actualitzacions
5. Instal·lació des de fora de Google Play
6. Teclats alternatius
7. Antivirus en el mòbil?
- Conclusió del curs
- Autoavaluació del curs

Requisits d'admissió

Per a sol·licitar la matrícula en el curs cal estar registrat en SAPS, la nova plataforma de formació gratuïta online de la Generalitat Valenciana.

Destinataris

Empleats/es de la Generalitat Valenciana i a ciutadans/es de la Comunitat Valenciana.

Entitat impartidora

CSIRT-CV

Professorat

CSIRT-CV

Sistema d'avaluació

Qüestionari final.

Certificat d'aprofitament

S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Coneixements previs

-

Requisits tècnics

-