Seguretat per als menors - Ed 21/02


Accés a l'Aula

07/07/2021 - 12/12/2021

Matriculació

07/07/2021 - 12/12/2021

Modalitat

Online

Hores del curs

1 Hores

Descripció

CSIRT-CV publica un micro-curse dirigit a protegir als menors, permetent-los una navegació segura a través de la xarxa.

Temari

1. Presentació
2. Objectius d'aprenentatge
3. Seguretat en el correu electrònic
4. Seguretat en navegació web
5. Seguretat en missatgeria instantània
6. Seguretat en P2P
7. Seguretat en xarxes socials
8. Seguretat i sistemes
9. Seguretat i telefonia mòbil
10. Eines gratuïtes
11. Resum de recomanacions
12. Autoavaluació

Requisits d'admissió

Per a sol·licitar la matrícula en el curs cal estar registrat en SAPS, la nova plataforma de formació gratuïta online de la Generalitat Valenciana.

Destinataris

Empleats/es de la Generalitat Valenciana i a ciutadans/es de la Comunitat Valenciana.

Entitat impartidora

CSIRT-CV

Professorat

CSIRT-CV

Sistema d'avaluació

Qüestionari final.

Certificat d'aprofitament

S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Coneixements previs

-

Requisits tècnics

-