32229901A VALENCIÀ BÀSIC (AUTOFORMATIU)


Els informem que el pròxim dimarts 6 de setembre a les 8.00h es faran tasques de manteniment en la plataforma eFormació. Disculpen les possibles molèsties.


Les informamos que el próximo martes 6 de septiembre a las 8:00h se realizarán tareas de mantenimiento en la plataforma eFormación. Disculpen las posibles molestias.

Accés a l'aula

14/02/2022 - 31/12/2022

Matriculació

04/02/2022 - 28/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

Aquest curs té com a objectiu que el parlant acredite un domini de l'ús de la llengua, tant oral com

escrit, d'usuari independent (B1) que permet dur a terme les tasques i les situacions socials de

comunicació pròpies de la vida quotidiana i especialment sobre temes de l'àmbit administratiu.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic