32229801A PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

14/02/2022 - 31/12/2022

Matriculació

04/02/2022 - 28/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Aquest curs té com a propòsit sensibilitzar al personal al servei de la Generalitat que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes siga una realitat completa i indiscutible.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic