32233101A CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

14/02/2022 - 31/12/2022

Matriculació

04/02/2022 - 28/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Amb aquest curs coneixeràs els aspectes més importants de la Llei Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LSCP).


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic