32233101A CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA (AUTOFORMATIU)


Els informem que el pròxim dimarts 6 de setembre a les 8.00h es faran tasques de manteniment en la plataforma eFormació. Disculpen les possibles molèsties.


Les informamos que el próximo martes 6 de septiembre a las 8:00h se realizarán tareas de mantenimiento en la plataforma eFormación. Disculpen las posibles molestias.

Accés a l'aula

14/02/2022 - 31/12/2022

Matriculació

04/02/2022 - 28/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

20 Hores

Descripció

Amb aquest curs coneixeràs els aspectes més importants de la Llei Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LSCP).


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic