32225801A TRANSPARÈNCIA EN LA GENERALITAT I BON GOVERN (AUTOFORMATIU)


Els informem que el pròxim dimarts 6 de setembre a les 8.00h es faran tasques de manteniment en la plataforma eFormació. Disculpen les possibles molèsties.


Les informamos que el próximo martes 6 de septiembre a las 8:00h se realizarán tareas de mantenimiento en la plataforma eFormación. Disculpen las posibles molestias.

Accés a l'aula

14/02/2022 - 31/12/2022

Matriculació

04/02/2022 - 28/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

15 Hores

Descripció

Amb aquest curs en línia es pretén difondre el contingut de la normativa vigent en matèria de transparència. Així com d'una banda explicar el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública i per una altra les obligacions de publicitat activa en l'Administració de la Generalitat.


>>> Ajuda en la inscripció


>>> Suport Tècnic