Introducció a l'Anàlisi de Risc i Necessitat


Accés a l'aula

04/07/2022 - 31/05/2024

Matriculació

04/07/2022 - 31/05/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

1 Hores

Descripció

Temari

Contingut
 1. Introducció
 2. El risc
  • Definició
  • Termes associats
  • Quan es gestiona i analitza
  • Actius i la seua valoració
  • Amenaces i la seua valoració
  • Identificació del risc
 3. Anàlisi del risc
  • En què consisteix
  • Objectiu
  • Metodologia a emprar
  • Processos de l'anàlisi
  • Fases
 4. Eines
  • PILAR

Sistema d'avaluació

Aquest curs té caràcter AUTOFORMATIU, és a dir, NO hi ha un tutor que atenga la missatgeria. Les incidències que es produïsquen han de reportar-se a través del formulari d'Ajuda al qual s'accedeix des de la barra de menú superior.

Avaluació

L'avaluació d'aquest curs es realitzarà tenint en compte dos aspectes:

 • La lectura dels continguts o visites a les pàgines del curs realitzades per l'alumnat.
 • Els resultats obtinguts per l'alumnat en els exercicis automatitzats (autoavaluació)

La superació del curs requerirà: 

 • Lectura dels continguts.
 • Haver realitzat i superat els qüestionaris amb un 60% d'encert i un màxim de 5 intents.