Apunts Alfresco Share


Accés a l'Aula

01/04/2020 - 31/12/2022

Matriculació

30/03/2020 - 31/12/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

0 Hores

Descripció

En aquestes apunts s'introdueixen els conceptes de gestió documental i treball col·laboratiu al costat de conceptes bàsics de l'entorn de col·laboració *Share del gestor documental *Afresco, que actualment és l'eina de gestió documental corporativa de la Generalitat per a documents
en format electrònic.