Tutorització a l'Aula Moodle de eFormació


Accés a l'Aula

01/04/2020 - 31/12/2022

Matriculació

30/03/2020 - 31/12/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

0 Hores

Descripció

Coneixement de l'ús de l'aula virtual Moodle utilitzada en eFormació, com a entorn per a la impartició de formació. Coneixement general dels entorns virtuals d'aprenentatge basats en Moodle.