Perspectiva de gènere en l'Administració


Accés a l'Aula

01/04/2020 - 31/12/2022

Matriculació

30/03/2020 - 31/12/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

0 Hores

Descripció

Aquest curs té com a propòsit sensibilitzar al personal al servei de la Generalitat que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes siga una realitat completa i indiscutible. Això és imprescindible, no solament per a l'evolució social i econòmica, sinó també per a l'establiment d'unes relacions humanes justes, equilibrades i constructives; per a aconseguir una societat més equitativa.