LES TIC I INTERNET EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL FUTUR (APUNTS)


Accés a l'Aula

23/07/2020 - 31/12/2022

Matriculació

20/07/2020 - 31/12/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

0 Hores

Descripció