Teletreball Segur (TUTORIAL)


Accés a l'Aula

01/12/2020 - 31/12/2022

Matriculació

01/12/2020 - 31/12/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

0 Hores

Descripció

Aquest contingut ha sigut elaborat pel personal del Centre de Seguretat TIC de la Generalitat Valenciana, CSIRT-CV, dins del marc del seu programa de formació al personal de GVA. La finalitat és donar resposta als riscos derivats del teletreball, els quals moltes vegades no són tinguts en suficient consideració. Encara que el seu principal objectiu és la seguretat durant el teletreball, es farà també especial recalcament en els riscos derivats de la utilització de dispositius personals en l'entorn corporatiu (també conegut com "Bring Your Own Device" o BYOD).