Campus Salut per a la Ciutadania

12204601 Diabetis tipus 2 per a pacients (ciutadania)

Accés a l'aula: 01/04/2022 - 31/12/2022
Matriculació: 16/03/2022 - 01/11/2022

12204701 FORMACIÓ EN L'ÚS DEL MESURADOR DE GLUCOSA FLAIX (EN LÍNIA)

Accés a l'aula: 01/09/2022 - 31/12/2022
Matriculació: 01/09/2022 - 31/10/2022