Campus Salut per a la Ciutadania

12204601 Diabetis tipus 2 per a pacients (ciutadania)

Accés a l'aula: 01/04/2022 - 31/12/2022
Matriculació: 16/03/2022 - 01/11/2022