Crear Usuari

Les contrasenyes no coinciden.
La contrasenya ha de tindre almenys 8 caràcters i contindre una majúscula, una minúscula, un nombre i un caràcter especial(#?!@$%^&*-).